Kapitola šestá: Znovuzrození: velká pouť

Co je účelem znovuzrození?

Sri Chinmoy: Během jednoho života na zemi nemůžeme zvládnout vše. Zůstaneme-li ve světě touhy, nebudeme moci dosáhnout naplnění. Už jako děti máme milióny tužeb, a dokonce i v sedmdesáti uvidíme, že se nám nějaká touha nenaplnila, a budeme nešťastní. Čím více tužeb naplníme, tím více jich budeme mít. Chceme jeden dům, potom dva; jedno auto, potom dvě, a tak podobně. Není tomu konce. Když jsou naše touhy vyplněny, zjistíme, že jsme stále nespokojení. Nato se staneme obětí jiných, a ještě větších tužeb.

Nyní je naším nejdražším Bůh. Myslíte si, že připustí, abychom zůstali nenaplněni? Ne! Právě to je Boží záměr, naplnit každého jednotlivce a Sebe samého naším prostřednictvím. Přiměje nás, abychom se znovu a znovu vraceli, abychom naplnili své touhy. Chce-li se někdo v této inkarnaci stát milionářem a na konci své cesty zjistí, že se mu to nepodařilo, pokud je to jeho opravdové přání, bude se muset znovu vracet, dokud se jím opravdu nestane. Jako milionář ale zjistí, že v jistém smyslu zůstal žebrákem, protože nemá mír mysli. Vstoupí-li do života aspirace, nebude mít možná peníze, získá však mír mysli, a to je opravdové bohatství.

Žijeme-li ve světě touhy, uvidíme nekonečné procesí žádostí. Pokud ale žijeme ve světě aspirace, spatříme úplnost, poté do ní vstoupíme, a nakonec se sami úplností staneme. Víme, že pokud dokážeme realizovat Boha, najdeme v Něm vše, protože vše existuje uvnitř Boha. A tak nakonec opustíme svět tužeb a vstoupíme do světa aspirace. V něm zmenšujeme své touhy a myslíme více na mír, blaženost a božskou lásku. Může to trvat léta a léta, než získáme trošku míru, kapku nektaru. Duchovní člověk je však připraven čekat na naplnění své aspirace v Boží Hodině libovolně dlouho. A jeho aspirace na získání míru, světla, blaženosti nevyjde naprázdno.

Je-li tedy naším cílem vstoupit do Nejvyššího, Nekonečného, Věčného, Nesmrtelného, pak přirozeně krátké údobí jednoho života nebude stačit. Bůh ale nepřipustí, abychom zůstali nenaplněni. V další inkarnaci budeme ve své cestě pokračovat. Jsme věčnými poutníky. Musíme pokračovat a pokračovat, dokud nedosáhneme svého Cíle. Cílem každého aspirujícího je dokonalost. Pokoušíme se v nedokonalém světě zdokonalit sami sebe. A této dokonalé dokonalosti nemůžeme nikdy dosáhnout v jednom životě.

Prostřednictvím aspirace a inspirace si duše vytváří možnost realizovat Nejvyšší a naplnit Božské. Nejprve fyzické, lidské v nás, musí aspirovat, aby se stalo jedním s Božským v nás — s duší. V současnosti tělo nenaslouchá příkazům duše, jinými slovy, fyzická mysl se bouří. Činnost fyzické mysli překrývá božské poslání duše a ta nemůže vystoupit na povrch. Na současné úrovni evoluce je většina lidí nevědomých, neznají přání a potřeby duše. Mají své touhy, obavy o svůj úspěch, jsou v napětí a rozčilení. To všechno má kořeny ve vitálnu nebo v egu, zatímco vše, co se dělá ve vědomí duše, přináší vždy radost. Občas možná slyšíme pokyny duše nebo poselství našeho svědomí, ale přesto se jimi neřídíme a neříkáme ty správné věci. Ne, fyzická mysl je slabá; my jsme slabí. Avšak pokud začneme v mysli aspirovat a poté přejdeme od mysli k duši, dokážeme snadno slyšet a také poslouchat její příkazy.

Přijde den, kdy bude duše moci použít své božské vlastnosti a dát mysli, tělu a srdci pocítit, že potřebují své sebeobjevení. Fyzické a vitálno budou vědomě chtít, aby jim duše radila a vedla je. Potom budeme mít zde na fyzické úrovni nesmrtelnou přirozenost, nesmrtelný život, protože naše duše bude naprosto a neoddělitelně sjednocena s Božským na zemi. V tu chvíli budeme muset nabídnout své vnitřní bohatství širému světu a projevit schopnosti své duše. Velmi často se stává, že realizace může přijít v jedné inkarnaci, ale k projevení se musí duše znovu a znovu vracet na zem. Hra neskončí, dokud a pokud neodhalíme a neprojevíme nejvyšší Božskost uvnitř nás. Ještě jsme neskončili svou úlohu v Kosmickém Dramatu, musíme se tedy znovu a znovu vracet na svět. Duše však v průběhu evoluce v jedné ze svých inkarnací ve fyzickém těle plně pochopí a projeví Božské na fyzické úrovni.