Může se duše po smrti reinkarnovat v jiných světech?

Sri Chinmoy: Duše, která vstoupila do lidského těla, se nemůže a také nebude reinkarnovat v jiných světech. Duše může projít různými úrovněmi: fyzickým, vitálním, mentálním a psychickým obalem. Jakmile opustí tělo, prochází těmito úrovněmi do svého vlastního světa. V nich se ale duše neinkarnuje. Tato místa jsou součástí objevitelské pouti duše a duše jimi pouze prochází. Navštíví je, ale neinkarnuje se v nich. Duše se reinkarnuje pouze ve fyzickém světě na zemi. Jenom tady může projevit svou Božskost.

Existuje sedm vyšších a sedm nižších světů a duše každého člověka do nich cestuje během spánku nebo v meditaci. Může procházet jedním světem za druhým až do nejvyššího světa; může jít také do nižších světů. Obyčejný člověk není schopen spatřit duši nebo pocítit její pohyby, ale velký aspirant nebo duchovní Mistr může zjistit, co duše dělá a na které úrovni se nachází. Reinkarnace se však odehrává jenom tady na zemi, v tomto světě.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Smrt a znovuzrození.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1994.

Toto je 66th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Smrt a znovuzrození, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »