Potřebuje duše ke znovuzrození pokaždé fyzické rodiče?

Sri Chinmoy: V současné době musí fyzické tělo vzejít z fyzických rodičů. Většina duchovních osobností však říká, že přijde den, kdy už fyzičtí rodiče nebudou zapotřebí, aby přivedli na zem duši ve fyzickém těle. Odehraje se to na okultní úrovni. A duše se zrodí ve světelném těle. Svět se postupně vyvíjí k tomuto bodu.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Smrt a znovuzrození.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1994.

Toto je 66th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Smrt a znovuzrození, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »