Žije-li někdo dobrý život a dosáhne Nirvány, znamená to, že se už znovu nezrodí?

Sri Chinmoy: Reinkarnace neznamená, že když někdo dělá dobré, božské věci, už se nevrátí, a když někdo dělá špatné, zlé věci, vrátí se. Ne, každý se na svět vrátí, ale ten, kdo koná dobré skutky, bude mít přirozeně ve své následující inkarnaci lepší život než ten, kdo dělá špatné věci.

Nirvána je cestou negace. Ti, kteří jdou cestou Nirvány, chtějí zůstat v nejvyšší Blaženosti, nebo to můžete nazvat vyhasnutím. Neměli bychom však používat slovo „vyhasnutí“, jde o nejvyšší Blaženost. Tito lidé se nechtějí reinkarnovat. Když vstoupí do Nirvány, cesta pro ně končí. Duše cítí, že už dál nepůjde nebo nepoběží. Nechce se zapojovat do pozemských dějů. S výjimkou Nejvyššího nemůže nikdo duši donutit, aby se znovu zrodila. Přestože však Nejvyšší má tu moc, aby duši přinutil, nedělá to. Nejvyšší nikoho k ničemu nenutí.

Jsou však takové duše, které se chtějí Boží Lily, božské Hry, vědomě účastnit. Vědí, že pro ty, kteří chtějí tady na zemi sloužit Bohu, je reinkarnace naprosto nezbytná. Člověk musí Boha realizovat na Zemi; nelze toho dosáhnout na nějaké jiné planetě nebo úrovni. Někteří po realizaci skládají slib, že se vrátí, tak jako Svámí Vivékánanda a Šrí Rámakrišna, kteří řekli, že jsou připraveni vracet se, dokud bude na zemi jediný nerealizovaný člověk.