Může se duše po smrti reinkarnovat v jiných světech?

Sri Chinmoy: Duše, která vstoupila do lidského těla, se nemůže a také nebude reinkarnovat v jiných světech. Duše může projít různými úrovněmi: fyzickým, vitálním, mentálním a psychickým obalem. Jakmile opustí tělo, prochází těmito úrovněmi do svého vlastního světa. V nich se ale duše neinkarnuje. Tato místa jsou součástí objevitelské pouti duše a duše jimi pouze prochází. Navštíví je, ale neinkarnuje se v nich. Duše se reinkarnuje pouze ve fyzickém světě na zemi. Jenom tady může projevit svou Božskost.

Existuje sedm vyšších a sedm nižších světů a duše každého člověka do nich cestuje během spánku nebo v meditaci. Může procházet jedním světem za druhým až do nejvyššího světa; může jít také do nižších světů. Obyčejný člověk není schopen spatřit duši nebo pocítit její pohyby, ale velký aspirant nebo duchovní Mistr může zjistit, co duše dělá a na které úrovni se nachází. Reinkarnace se však odehrává jenom tady na zemi, v tomto světě.