Co se stane s duchovním srdcem, když se duše reinkarnuje do nového těla? Prochází také jedním životem za druhým jako duše?

Sri Chinmoy: Poté, co duše opustí tělo, bere si s sebou podstatu zážitků, které během života tělo, mysl, vitálno a srdce získaly. Nebere si však vitálno, mysl nebo srdce s sebou do krajiny duše. Po reinkarnaci do nového těla je duše — nebo můžete říci psychická bytost či Puruša — nezměněna. I nadále v sobě nese realizace a zkušenosti minulých životů. Přijme ale nové srdce, novou mysl, nové vitálno a nové tělo.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Smrt a znovuzrození.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1994.

Toto je 66th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Smrt a znovuzrození, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »