Má duše možnost nějakého výběru prostředí a těla, do kterého se reinkarnuje?

Sri Chinmoy: Duši nikdo nic nevnucuje. Duše si vybírá sama, musí to však schválit Nejvyšší. Dokud duše sedí na vrcholku stromu, má pocit, že sestoupí-li na zem, bude schopna naplnit sama sebe. Ale jak víte, svět je plný nedokonalostí a omezení. A tak když se duše dotkne paty stromu, pocítí, že jsou zde všechny možné temné a zlé síly, které se ji snaží chytit a pozřít. Občas tedy duše po své volbě pozná, že prostředí, které si zvolila, je nezdravé, a může tělo opustit.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Smrt a znovuzrození.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1994.

Toto je 66th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Smrt a znovuzrození, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »