Můžeš mi pomoci opustit tělo co nejdříve, a pomoct mi reinkarnovat se v místě, které je vysoko a velmi chladné, s dostatkem mlhy a sněhu?

Sri Chinmoy: Mám sílu udělat to, o co mě žádáš. Ale když půjdu k Nejvyššímu s tvým návrhem, okamžitě se mi bude smát a řekne: „Co to máš za žáka, který sotva právě začíná otevírat oči, chce je znovu zavřít?“ Klima nemá nic co do činění s realizací Boha. Šrí Ramana Maharshi a Sri Aurobindo byli z jižní Indie, která má velmi horké klima, ale to jim nebránilo v realizaci Boha. Existuje mnoho aspirantů, kteří žijí v jeskyních vysoko v Himalájích, ve věčném sněhu, kteří nebyli schopni realizovat Boha. Klima s tím nemá nic do činění. Je to vnitřní teplo z aspirace, které může přinést realizaci Boha, ne vnější klimatické podmínky.

Tagore, náš největší básník, obvykle psal šest nebo osm básní denně. Jednou si myslel, že kdyby odešel do ústraní, mohl by napsat mnohem lepší básně. Takže opustil svůj dům a odebral se na pusté místo v horách. Zatímco tam byl, nebyl schopen napsat jedinou báseň. Zjistil, že nejdůležitější není prostředí, ale vnitřní inspirace.

Bůh vybral podmínky, ve kterých žijete svůj současný život. Je to jako hra. Jeviště je připraveno a opona je zvedlá, abyste hráli svou hru a pokročili na duchovní cestě. Vaše současné podmínky jsou ty nejlepší možné pro váš rozvoj. Nyní chcete opustit tělo a vstoupit do nového těla v budoucí inkarnaci, takže můžete mít prostředí, o kterém si myslíte, že vám bude nejlépe vyhovovat. Ale tento druh života by mohl být horší než váš současný z důvodu, že je vybrán vámi, zatímco váš současný život byl vybrán Bohem.

Pokud vás trápí vaše předchozí jednání v této inkarnaci, chci vám říct, že moje filozofie je „Minulost je prach.“ Cokoli jste udělali před pár lety, nebo dokonce včera, by vás nemělo zajímat. Minulost není důležitá. Je to to, co budete dělat od této chvíle, co může urychlit váš postup. Nyní máte duchovního Mistra ve fyzickém těle, aby vám pomohl. A je to současnost, a budoucnost vtékající do současnosti, která vám může poskytnout osvobození.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Smrt a znovuzrození.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1994.

Toto je 66th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Smrt a znovuzrození, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »