Mohl byste nám prosím vysvětlit, jak na nás v tomto životě působí zákon karmy a jak nás bude ovlivňovat v příštím životě?

Sri Chinmoy: Svou minulost si neseme uvnitř sebe. Je to souvislý proud. „Jak zaseješ, tak sklidíš.“ Musíme vědět, že když uděláme něco špatného, pak se dnes nebo zítra dostaví důsledky, ve fyzickém nebo ve vnitřním světě. Jestliže neustále kradu, budu jednoho dne chycen a uvržen do vězení. Možná, že nebudu chycen dnes, ale jednoho dne chycen budu. A když dělám něco dobrého, když se modlím, když medituji a dělám božské věci, také se z toho dostaví důsledky. Občas vidíme někoho, jak se těší z požitků světa, a přitom udělal něco špatného. Možná ale udělal ve své minulé inkarnaci něco výjimečného, něco skvělého, a teď sklízí plody svých dobrých činů, kdežto důsledky jeho špatných činů ještě nezačaly nést ovoce. Na sklonku života nebo v budoucím životě však bude určitě potrestán.

Zákon karmy je pro obyčejného, neaspirujícího člověka nevyhnutelný a nezbytný. Zákon karmy vždy svazuje; obtáčí se kolem něj jako had. Musí zaplatit daň, musí zaplatit pokutu; zákon karmy je nemilosrdný. Na druhou stranu existuje cosi, co se nazývá božská Milost. Byl jsem nevědomý a udělal jsem pár špatných věcí. Pokud však roním hořké slzy a pláču pro odpuštění, potom nade mnou přirozeně zasvitne Boží Soucit. Když člověk vstoupí do duchovního života, jeho karma může být snadno vymazána, je-li to Boží Vůle, působící prostřednictvím nějakého duchovního Mistra. Boží nekonečná Milost může pomalu smazat jeho špatnou karmu a urychlit důsledky jeho dobré karmy. Když nějaký hledající nejenom chce duchovní život, ale také jej upřímně každý den vede, potom může stát nad zákonem karmy, protože Bůh vždy sesílá svou neomezenou Milost na hlavu a srdce oddaného aspiranta. Nemohu samozřejmě pokračovat v nějakých nebožských věcech a předpokládat, že mi Bůh vždy odpustí. Ne. Jakmile však Bůh vidí počínající vnitřní pláč z nitra a to, že jsem upřímný, že aspiruji a že se chci vysvobodit ze sítí nevědomosti, nejen že mi odpustí, ale také mi dá potřebnou sílu, abych už stejnou chybu neopakoval.

Když se v příští inkarnaci vrátíme, přirozeně musíme začít svou cestu podle výsledků své minulé karmy. Jestliže jsme udělali mnoho špatných věcí, nemůžeme očekávat, že v další inkarnaci realizujeme nejvyšší Pravdu. Avšak s Boží Milostí můžeme snadno zrušit špatné činy, kterých jsme se během tohoto života dopustili.