Řekl jste, že každá inkarnace je odrazovým můstkem k realizaci Boha. Znamená to, že nemůžeme dosáhnout Boha v tomto životě?

Sri Chinmoy: Ne, vůbec ne. Je to záležitost aspirace a předchozího prostředí, v němž člověk žil. Pokud někdo ve svých dřívějších životech aspiroval a meditoval, potom není žádný důvod, proč by pomocí své aspirace nemohl v tomto životě dosáhnout realizace. Protože stále postupujeme směrem k realizaci, v jedné nebo další inkarnaci realizace musí přijít. A jak už jsem řekl, je to záležitost duchovního vývoje aspiranta.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Smrt a znovuzrození.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1994.

Toto je 66th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Smrt a znovuzrození, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »