Pokud je nějaký člověk pokročilým hledajícím a rozvine si schopnost poznat své minulé inkarnace, nezabrání to potom jeho dalšímu pokroku? Jinak řečeno, není škodlivé odhalit, že jsem byl v minulosti zlodějem nebo něčím podobným?

Sri Chinmoy: Jestliže v tomto životě velmi upřímně meditujete, automaticky si vyvinete vnitřní sílu a dostanete se do bodu, kdy vás nerozruší ani poznání, že jste byli ve své předchozí inkarnaci tím nejhorším možným zločincem. Víte, že jste sem přišli, abyste přeměnili sami sebe, abyste došli k Božskému. Pán Buddha své minulé inkarnace odhalil: byl kozou a vším možným. Pro něj bylo snadné říci, čím byl ve svých minulých zrozeních, protože realizoval Boha a vstoupil do nejvyšší Pravdy. Bylo pro něj nepodstatné, jestli byl ve svých předchozích inkarnacích zcela obyčejný.