Může si duše člověka vzít zvířecí podobu ve své další inkarnaci poté, co byla člověkem v této inkarnaci?

Sri Chinmoy: Svět se vyvíjí, zlepšuje; jdeme vpřed k našemu cíli. Na pochodu evoluce, jakmile jsme přijali lidský život, se nevracíme do říše zvířat. Každé pravidlo má však výjimky, ale tyto výjimky jsou velmi, velmi vzácné. Pokud chce jedinec znovu vstoupit do zvířecího života, musíme vědět, že tento jedinec není vůbec progresivní.

Jestliže osoba právě vstoupila do lidského života, je-li to její první nebo druhá inkarnace jako lidské bytosti, a je-li její sklon k životu zvířat stále velmi silný, to znamená, jestliže její nečisté touhy nebyly v její minulé inkarnaci v životě zvířete naplněny, pak se člověk může vrátit k životu zvířat. Co se stává je, že se v určité době část jeho zvířecího života stane plně probuzená a chce vstoupit do lidského života. Ale je tu ještě jeho jiná část, která není plně připravena pro lidský život. Přesto duše přichází do lidského života navzdory tomu, že je nedokonalá, přesto, že na to není plně připravena a pak je později nucena vrátit se do života zvířat, protože její neosvícená část nebyla přeměněna a má mocné zvířecí tendence a touhy.

Jiným důvodem je, že nižší vitálno — nespokojené, nenaplněné vitálno — způsobuje obyčejnému člověku nesnesitelné utrpení a bolest, když cítí, že v živočišné říši existuje více příležitostí potěšit nejnižší vitálno hrubým fyzickým požitkem. Potom tato duše vstoupí do říše zvířat na několik měsíců, aby si zcela volně užila nejhrubšího požitku. Není to na rok nebo dva, ale jen na velmi krátkou dobu. Když požitek skončí, když skončí nezbytné zkušenosti, duše znovu vstoupí do lidského světa.

Člověk překonal zvíře, ale ne zcela. Uvnitř nás je zvíře. S naší vědomou modlitbou a meditací se snažíme zvíře plně překonat. Z těch, kteří se zde shromáždili, nebude v dalších životech nikdo zvířetem, protože jsme mnohem vyvinutější. Ve chvíli, kdy začíná aspirace, je duše příliš vysoce vyvinutá, než aby se vrátila do říše zvířat. Ani jedna z přítomných duší, které jsou tady dnes večer, nebude mít žádné další zvířecí inkarnace.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Smrt a znovuzrození.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1994.

Toto je 66th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Smrt a znovuzrození, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »