Zemře-li člověk, který měl velmi rád psa nebo nějaké jiné zvíře a měl s tímto zvířetem soucit, nezpůsobí to, že se stane v další inkarnaci zvířetem? Dozvěděl jsem se, že v Indii jeden velký mudrc, který meditoval v lese, našel zraněné jehně. Začal o něj pečovat a měl je velmi rád, a kvůli tomu se potom inkarnoval jako jehně.

Sri Chinmoy: Nejvýznamnější indický duchovní spis, který je zároveň nejrozsáhlejším spisem na světě, se jmenuje Mahábhárata. V Mahábháratě je řada příběhů, ve kterých se člověk později inkarnuje jako zvíře. Existuje jeden slavný příběh o králi Bharatovi, jenž měl velmi rád jelena a v další inkarnaci se narodil jako jelen. Velký duchovní Mistr Rámakrišna měl velmi rád svého nejdražšího žáka, Svámího Vivékánandu. Často ho vyhledával a mluvil s ním a lidé si mysleli, že se zbláznil. Jednoho dne mu proto Vivékánanda řekl: „Co to děláš? Neznáš příběh o králi Bharatovi, který měl tak rád jelena, že se jím stal ve své další inkarnaci? Tvůj osud bude podobný, když budeš neustále myslet na takovou obyčejnou lidskou bytost, jako jsem já.“ Rámakrišna vzal Vivékánandu vážně a zeptal se Matky Kálí: „Je to pravda, že můj osud bude podobný, jako byl osud krále Bharaty?“ Řekla mu: „To je hloupost! Máš Narena (Vivékánandu) rád, protože v něm vidíš Boha. Není to proto, že je krásný, nebo pro něco podobného. Ne! Máš ho rád, protože je v něm vyjádřeno projevení Boha. To je důvod, proč máš takovou radost, když ho vidíš.“

Dáme-li tedy najevo soucit k někomu, neznamená to, že se staneme tímto člověkem. Přijde-li za vámi žebrák pro almužnu a vy mu ze svého nejvyššího soucitu dáte nějaké peníze nebo jídlo, neznamená to, že se sami stanete žebrákem. Máte-li psa, můžete mu dávat najevo svou lásku, protože je nesmírně věrný. To však neznamená, že se stanete psem, protože obdivujete vlastnosti svého milovaného psa. Dobré vlastnosti, které váš pes má, věrnost, kterou má, můžete mít v lidské podobě, aniž byste si museli brát zvířecí inkarnaci. Nestanete se zvířetem jen tím, že dáte najevo připoutání k nějakému zvířeti. Vy už jste tímto stadiem prošli. Už jste získali dobré vlastnosti onoho zvířete.