Pokud je nějaký člověk pokročilým hledajícím a rozvine si schopnost poznat své minulé inkarnace, nezabrání to potom jeho dalšímu pokroku? Jinak řečeno, není škodlivé odhalit, že jsem byl v minulosti zlodějem nebo něčím podobným?

Sri Chinmoy: Jestliže v tomto životě velmi upřímně meditujete, automaticky si vyvinete vnitřní sílu a dostanete se do bodu, kdy vás nerozruší ani poznání, že jste byli ve své předchozí inkarnaci tím nejhorším možným zločincem. Víte, že jste sem přišli, abyste přeměnili sami sebe, abyste došli k Božskému. Pán Buddha své minulé inkarnace odhalil: byl kozou a vším možným. Pro něj bylo snadné říci, čím byl ve svých minulých zrozeních, protože realizoval Boha a vstoupil do nejvyšší Pravdy. Bylo pro něj nepodstatné, jestli byl ve svých předchozích inkarnacích zcela obyčejný.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Smrt a znovuzrození.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1994.

Toto je 66th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Smrt a znovuzrození, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »