Pomáhá nám, když víme, jakým jsme byli zvířetem nebo co jsme byli za člověka ve svých minulých inkarnacích?

Sri Chinmoy: Jakmile vstoupíme do vnitřního života a rozvineme své vnitřní vědomí, své vnitřní schopnosti, získáváme vzpomínky z minulých inkarnací. Hluboko v meditaci můžeme snadno pocítit, že jsme měli minulé životy. A když víme, že jsme měli minulost, a víme, že naše přítomnost není úplná a že my sami nemůžeme zůstat nenaplnění, potom nás pobídka přítomnosti přenese do budoucnosti, ve které své úplnosti dosáhneme. Svůj pokrok můžeme zároveň urychlit, pokud máme Mistra. Jestliže jsme zcela oddáni vnitřnímu životu a máme nějakého Gurua, můžeme během jediného života učinit pokrok dvaceti inkarnací.

Dejme tomu, že víme, že jsme byli ve své poslední zvířecí inkarnaci jelenem. Jedinou výhodou, kterou tím získáme, je, že můžeme pomyslet na svou rychlost a říci: „Ve zvířecí inkarnaci jsem běžel tak rychle, a to jsem ještě neměl tak vyvinutou duši, jako mám teď. V této inkarnaci poběžím ještě rychleji!“ Jakmile si vzpomeneme, že jsme v minulé inkarnaci běželi rychle, pocítíme inspiraci k rychlému běhu i v této inkarnaci. Pokud známe svou předchozí inkarnaci, můžeme toho pozitivně využít; v tu chvíli se velmi rychle objeví inspirace. Když někdo ví, že byl hledajícím, získá trochu radosti a jistoty. „Svou cestu jsem začal v minulé inkarnaci, ale byla to velmi dlouhá a svízelná pouť. V této inkarnaci jdu po stejné cestě, ale tentokrát už nemusím jít tak dlouho. Je to také snazší, protože se mi dostalo jisté pomoci. Mám schopnosti. Mám ochotu. Mám zkušenosti. S duchovním Mistrem, který mě povede, snadno dosáhnu cíle.“

Svou znalost minulých inkarnací však můžeme vhodně využít jen ve velmi vzácných případech. Většinou nám nedá vůbec žádné povzbuzení. Získáme nějakou inspiraci nebo aspiraci, když budeme vědět, že jsme byli v minulé inkarnaci zlodějem nebo někým nebožským? Ne! Ihned si pomyslíme: „Ach, tak já jsem byl zlodějem a teď se pokouším být světcem. To je nemožné! Pokoušet se o duchovnost je v tomto životě beznadějné.“ Dokonce i když v této inkarnaci uděláme několik špatných věcí, trvá velmi dlouho, než se utiší naše zoufalství. Myslíme si: „Jsem tak špatný. Udělal jsem tohle. Udělal jsem tamto. Jak bych se teď mohl očistit? Jak teď budu moci realizovat Boha?“ Dokáže nás trápit i to, co jsme udělali před čtyřmi roky.

Řekněme však, že víme, že jsme v minulé inkarnaci byli někým velmi významným, a teď jsme bezvýznamní. Budeme se cítit uboze. Budeme proklínat Boha i sami sebe. Řekneme si: „Když jsem byl tak velký, jak to, že teď jsem tak zbytečný? Jakou nepředstavitelnou věc jsem provedl, že jsem si zasloužil takový osud? Bůh je tvrdý; nezajímá se o mě.“ To však Boha špatně chápeme. Bůh chce mít prostřednictvím naší inkarnace jinou zkušenost, a my si myslíme, že Bůh je prostě bezcitný.

Aspirant chce vnitřní radost, radost, která naplní jeho samého a která naplní Boha. Tu nikdy nezíská z minulých inkarnací. I kdyby vstoupil do minulé inkarnace a zjistil, že byl prezidentem Spojených států, nepřinese mu to žádné uspokojení. Uvidí, že jeho život prezidenta byl plný strádání, zklamání a všeho možného utrpení. Aby aspirant získal opravdovou radost, musí pomocí své vlastní aspirace, vnitřního pláče, a pomocí své vlastní meditace a koncentrace postupovat kupředu ve svém duchovním životě.

Pro nás je nejlépe na minulost nemyslet. Náš cíl není za námi; je před námi. Směřujeme kupředu, ne dozadu. Duchovnímu člověku vždy říkám: „Minulost je prach.“ Říkám to, protože minulost nám nedala to, co chceme. Chceme realizaci Boha. Znalost našich minulých inkarnací nám k realizaci Boha nepomůže. Realizace Boha zcela závisí na našem vnitřním pláči. Není důležitá minulost, ale přítomnost. Musíme říci: „Nemám minulost. Z Boží Milosti a díky své aspiraci začínám zde a nyní. Nyní začnu běžet. Není podstatné, jak daleko jsem doběhl v minulosti. Budu myslet jenom na to, kolik uběhnu v tomto životě.“

V současnosti vnímáme minulost jako něco naprosto odlišného od současnosti a současnost jako něco naprosto odlišného od budoucnosti. Jakmile realizujeme Boha, bude minulost, současnost a budoucnost totéž. Utvoří kruh, což je naše vnitřní bytost, celý náš život. V takové chvíli se můžeme snadno podívat na své minulé inkarnace a zjistit, čím jsme byli.

Pokud se chcete něco dozvědět o svých minulých inkarnacích, Bůh vám k tomu jistě dá potřebnou schopnost. To nejdůležitější však nejsou minulé nebo budoucí inkarnace, ale to, co chceme zde a nyní. Vy chcete Boha, a pokud budete oduševněle meditovat, Bůh vám určitě tuto výsadu dá. Budete Jej vlastnit a považovat Ho za svého zcela vlastního.

Rád bych řekl ještě jednu věc mým žákům. Nyní mi dovolte trochu se pochlubit a vy se také můžete pochlubit. Ve svých minulých inkarnacích jste vedli duchovní život. Pokud byste neměli žádnou přípravu, myslíte si, že by vás Bůh ke mně přivedl? Ne! On by vás vzal k jinému Mistrovi, který je o kousek menší než já. Duchovní mistři mého kalibru dostanou žáky, kteří se snažili nebo něco v minulosti udělali. Některé z nich udělali víc, někteří udělali méně. Ale každý něco udělal; jinak byste šli k nějakému jinému duchovnímu Mistrovi, a ne ke mně. Bůh je laskavý ke mně a je laskavý k vám. Na střední školu nedá učitel Bůh žáky mateřské školy. Ti, kteří ještě nemohou postoupit do vyšších tříd, mohou být žáky mateřských škol. Ve vzácných případech ke mně přišli jeden nebo dva žáci po několika lidských inkarnacích, ale těchto pár duší má silnou touhu překonávat jejich současné vědomí.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Smrt a znovuzrození.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1994.

Toto je 66th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Smrt a znovuzrození, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »