Ustane veškerá zodpovědnost a práce hledajícího v době mezi jeho smrtí a dalším zrozením? Anebo bude schopen do chvíle svého návratu na zem vědomě pracovat či nějak jinak pokračovat v práci, kterou začal?

Sri Chinmoy: To záleží na dosažení daného hledajícího. Dejme tomu, že nějaký pokročilý hledající opustil tělo a že chtěl na zemi dokončit ještě mnoho věcí, ale nemohl. Co bude dělat? Po opuštění těla musí projít fyzickým obalem, vitálním obalem, mentálním obalem a dalšími obaly a poté vstoupí do světa duší. Jestliže ale nemá v úmyslu vrátit se během pěti nebo deseti let na zem a jestliže je to i Boží Vůle, může mezitím dělat svou práci prostřednictvím člověka, který je stále ještě na zemi a který je mu nejdražší. Protože jde o pokročilou duši, může využít vůle své duše a působit na svého nejdražšího z místa, kde se právě nachází. Obyčejné lidské bytosti to však po opuštění těla nedokáží.

Řekněme například, že si někdo přál, aby jeho děti získaly vysokoškolský diplom. Po odchodu z těla, v době, kdy se jeho duše nachází ve vitálním světě, v jemném obalu, může tyto touhy a obyčejná přání předat svým dětem. Duše může pomocí vitálna udržovat se zemí určitý fyzický kontakt. Obyčejné pozemské touhy tak mohou být vyplněny nebo posíleny prostřednictvím vůle člověka, který opustil tělo před jedním nebo dvěma roky.

Až se však duše vrátí zpět do vyšších světů, už nebude mít žádné touhy a nebude takto působit na své syny nebo dcery, kteří jsou ještě na zemi. Duše se už nebude starat o pozemské uspokojení svých dětí, o naplnění jejich nespočetných pozemských tužeb. Má-li ovšem pro své drahé nebeskou aspiraci, pokusí se z vyšších světů zvětšit jejich aspiraci a pomoci jim všemi možnými způsoby. Půjde k mocným duším, které jsou ještě na zemi, a bude je prosit, aby v duchovním světě pomohly jejich drahým. Pokud to však bude velmi vyvinutá duše a uvidí, že je někdo opravdu upřímný a že aspiruje, pomůže tomu člověku sama.