Řekl jste, že každá inkarnace je odrazovým můstkem k realizaci Boha. Znamená to, že nemůžeme dosáhnout Boha v tomto životě?

Sri Chinmoy: Ne, vůbec ne. Je to záležitost aspirace a předchozího prostředí, v němž člověk žil. Pokud někdo ve svých dřívějších životech aspiroval a meditoval, potom není žádný důvod, proč by pomocí své aspirace nemohl v tomto životě dosáhnout realizace. Protože stále postupujeme směrem k realizaci, v jedné nebo další inkarnaci realizace musí přijít. A jak už jsem řekl, je to záležitost duchovního vývoje aspiranta.