Bude příští inkarnace duchovního člověka odlišná od té, kterou bude mít normální člověk?

Sri Chinmoy: Jistě. Je-li duše velmi duchovně pokročilá, nebude si brát obyčejný život, protože obyčejným životem již prošla. Každá inkarnace je odrazovým můstkem ke konečné realizaci Boha. Pokud někdo ve své poslední inkarnaci vědomě aspiroval, bude mít ve svém následujícím zrození více příležitostí pro duchovní pokrok. Jestliže ve své poslední inkarnaci skutečně zahájil duchovní život, jestliže byl ve svých duchovních cvičeních opravdu upřímný, potom ve svém následujícím životě začne přirozeně aspirovat ve velmi raném věku. Narodí se v duchovní rodině, kde ho budou už od samého narození povzbuzovat k duchovnímu životu, a začne aspirovat už v deseti nebo dvanácti, čtrnácti či šestnácti letech. Může se však stát, že jeho okolí nebude dobré. A tak třebaže již v minulé inkarnaci zahájil duchovní život, bude postupovat pomalu, protože mu jeho rodiče nebo okolí nebude pomáhat. Nejde však o nějaké riziko; taková je cesta. Duše v průběhu evoluce ujde tisíce vnitřních mil a získá různé zkušenosti, a právě tyto zkušenosti jí nakonec dají plnou realizaci.

Pokud však jde o opravdu velkého aspiranta, který se blíží k realizaci Boha, pak se téměř určitě dostane do vysoce rozvinuté duchovní rodiny a bude schopen od samého začátku vstoupit do skutečného duchovního života. Většina skutečných duchovních Mistrů přišla do vysoce rozvinutých duchovních rodin. Bůh může seslat duchovního Mistra i do neaspirující rodiny, protože není svázán žádným plánem, ale zpravidla se duchovní Mistři dostanou do duchovních rodin.