Je nějaký zvláštní způsob, jak bychom měli meditovat na umírajícího člověka?

Sri Chinmoy: Řekněme, že jsi přišel navštívit svého známého do nemocnice. Tehdy by ses měl koncentrovat na jeho srdce. Nemusíš se na toho člověka dívat, ale vlož celou svou koncentraci do jeho srdce.

Nejprve si zkus představit v jeho srdci kruh a potom se pokus cítit, že ten kruh rotuje jako disk. To znamená, že životní energie nyní vědomě krouží v aspiraci nebo v tělesné schránce tohoto nemocného člověka. Pomocí své koncentrace a meditace vstupuješ do jeho tepu. Jakmile vstoupíš do jeho tepu, začne tvoje vědomí a aspirující či umírající vědomí toho člověka rotovat společně. Zatímco rotují, modli se celou svou bytostí k Nejvyššímu, jenž je tvým Guruem a Guruem každého: „Nechť je dosaženo Tvého Vítězství. Nechť se skrze tohoto člověka projeví Tvá Vůle. Chci pouze Tvé Vítězství.“ Vítězství nemusí vždy znamenat, že se ten člověk vyléčí. Ne, Bůh se možná rozhodl, že jeho duše musí z nějakého velice dobrého důvodu opustit tělo. Pokud se odevzdaně modlíš k Bohu a ten člověk opustí tělo, naplnil jsi Boha a bojoval pro Jeho Vítězství. Přeje-li si ho Bůh vzít do Nebe, aby tam pro Něj něco udělal, potom je to přirozeně Boží Vítězství, když ten člověk opustí tělo. Když se modlíš pro Vítězství Nejvyššího, pak Mu pomocí své aspirace předáváš veškerou zodpovědnost. A pokud dokážeš vědomě předat zodpovědnost Nejvyššímu, uděláš zcela správnou věc.