Co bychom měli dělat, když umíráme?

Sri Chinmoy: Pro duchovního člověka je nejlepší vybavit si přítomnost svého Mistra. Blízcí a přátelé hledajícího by před něj měli umístit obrázek jeho duchovního učitele, aby mohl být duchovně u něj, až vydechne naposledy. Nechť je Mistr v samotném jeho dechu, v úplně posledním dechu hledajícího. Potom je povinností a odpovědností vnitřního průvodce, aby udělal, co je potřeba. Dlouho předtím, než opustíš tělo ty, opustí tělo tvůj Mistr. Můžeš tedy meditovat na mě a já ti pomohu.

Minulý rok zemřel tvůj otec. Kdybys byl býval v tu chvíli v jeho blízkosti, bylo by nejlepší, kdybys nanejvýš oduševněle meditoval. Třebaže tvůj otec nebyl mým žákem a nepřijal vědomě naši cestu, kdo ví, co bude dělat ve své příští inkarnaci? Věděl jsi, že je tu kdosi, kdo může tvému umírajícímu otci pomoci, takže jsi měl meditovat na mě. Člověk vždy ví, kdo mu v určité situaci může pomoci. Když je někdo nemocný, zavolá doktora. Je-li v právních potížích, vyhledá pomoc právníka. Pokud jsi chtěl pomoci svému otci, ihned jsi měl myslet a meditovat na mě. Kdybys měl mocnou aspiraci nebo duchovní sílu, mohl bys mu ji předat. Tvoje duchovní síla však nyní spočívá v aspiraci a její zdroj je uvnitř tvého Mistra, uvnitř tvého Gurua. Chceš-li tedy pomoci svým blízkým, musíš to udělat právě takto.

Pokud však mluvíš o ostatních lidech, pak jestliže chceš vědět, co je pro ně při umírání nejlepší, musíš nejprve zjistit, kdo jim tady na zemi dal největší radost nebo v koho měli největší víru. Pokud měl někdo naprostou víru v Krista, pak přestože ty sám jsi možná nešel jeho cestou, měl bys ihned vědomě a co nejoddaněji vzývat přítomnost Krista. Musíš v tu chvíli svému příteli pomoci posílit jeho víru v Krista. Můžeš nahlas opakovat Kristovo jméno, donést mu Kristův obrázek a číst z Bible. Tak budeš schopen pomoci jeho aspiraci. Pokud umírá nějaký duchovní člověk, který zná mě, měl bys mu v tu chvíli číst mé knihy a mluvit o mně. Je-li to však jenom nějaký tvůj známý, měl bys posílit jeho víru jeho vlastním způsobem.