10.

S nadějí
Bůh vystavěl tento svět.
S neposlušností
si člověk staví svůj svět.