11.

Neposlušný hledající
je odsouzen k brzkému vstupu
do svého hrobu bez duchovnosti.