16.

Neposlušnosti,
podívej se, cos mi provedla!
Proměnila jsi
sny a plamen mé aspirace
v popel mého zklamání.