17.

Můj Pane, prosím Tě,
dej mi schopnost
ukončit mou dlouhou známost
a spojení
s neposlušností.