18.

Neposlušnosti,
neuvědomuješ si,
že kvůli tobě můj Pán pláče?
Nevidíš,
že jsi pohltila
Boží Horu Nadějí
ve mně?