19.

Ó neposlušnosti mé mysli,
ó nevděčnosti mého srdce,
řekněte mi,
kdo koho první navedl,
abyste netěšily Boha?