20.

Běda, loď mého života pluje
mezi neposlušností mého života
a rozpaky mé duše.