21.

Poslušnost se zbožně
snaží, aby spatřila
Boží Šťastné Srdce.
Neposlušnost se hrdě
odvažuje spatřit
Boží Sopečné Oko.