46.

Neposlušnosti,
říkám ti jednou provždy,
udělej tu správnou věc:
podívej se do Božího
Soucitem zaplaveného Oka.
Buď tou správnou věcí:
hledajícím Božího Odpuštění
a milovníkem Božího Naplnění.