47.

Neposlušnosti,
Bůh Soucit šeptal.
Nenamáhala ses odpovědět.
Nyní Bůh Spravedlnost burácí:
„Odevzdat se musíš!
Neunikneš!
Neunikneš!