49.

Neposlušnosti,
Božím protivníkem jsi.
Víš, co Bůh dělá?
Přestože ví, kdo jsi —
snílkem o zničení,
milovníkem zničení,
tím, kdo se těší ze zničení —
považuje tě za svého vlastního,
zcela vlastního.