50.

Neposlušnosti,
nemůžeš se pokusit
být důstojným protivníkem Boha tím,
že mu nabídneš svou
horu nevědomosti
a oceán nevědomosti?
Nemůžeš se pokusit stát se
Jeho na Věčnost nejvybranějším nástrojem,
abys Jej miloval,
abys Jej naplnil způsobem Jemu vlastním?
Nezapomeň,
že patříš Bohu.
Nezapomeň,
že jsi pro Boha,
JEN.