Strohé odříkání14

„Můj Pane Nejvyšší, slyšel jsem tolik od mnoha lidí o strohém odříkání. Pouč mě. Chtěl bych slyšet od Tebe, z Tvých Rtů, co takové odříkání ve skutečnosti znamená. Je strohé odříkání druh sebetrýznění, nebo je to druh přísné sebekázně?“

Ó hledající, disciplína a strohé odříkání jsou dvě různé věci. Jsou jako severní pól a jižní pól. Tím, že dodržuješ disciplínu, na tebe nebude útočit pokušení. Tím, že dodržuješ disciplínu, přijde k tobě svět blízké budoucnosti se svými dary: se štěstím a s mírem mysli. Tyto dva dary mají zásadní význam. Dokonce i při tom, když dodržuješ disciplínu, dostaneš obrovskou radost a pozdějším efektem disciplíny je také radost a dosažení, opravdové dosažení.

Ale strohé odříkání je sebetrýznění. Mučíš sám sebe a myslíš si, že tebou budu velmi potěšen. Ale tato představa je absurdní. Jsem veškerou Láskou. To, co potřebuješ k tomu, abys Mě dosáhl, je také Láska.

Proč chceš jít přes strohé odříkání? Máš tělo, vitálno, mysl a srdce. To jsou členové tvé nejbližší rodiny a ty jsi s nimi. Tím, že se smíříš s letargií tvého těla, tím, že se smíříš s tvým agresivním vitálnem, tím, že se smíříš s tvou pochybovačnou myslí, tím, že se smíříš s tvým nečistým srdcem — není to forma sebetrýznění? Máš-li tak rád strohé odříkání, pak musíš vědět, že už nyní používáš nejtěžší druh strohého odříkání tím, že máš trpělivost s tvým nemožným tělem, vitálnem, myslí a srdcem. Nepotřebuješ žádné další odříkání.

Prostě se věnuj disciplíně. Z disciplíny dostaneš mír mysli a v míru mysli mám pro tebe vše: mír, lásku, světlo a blaženost v nezměrné míře. Pokud máš rád strohé odříkání, pak bych chtěl říci, aby ses zřekl potravy nevědomosti. Strohé odříkání není a nemůže být dosažením žádného hledajícího. Disciplína je a musí být vždy, vždy dosažením hledajícího v tobě a v každém. Disciplína je tvým stálým otevřením, stálou vnímavostí k vyššímu světlu. Prostřednictvím disciplíny musíš cítit, že se dovoláváš vyššího světla. Když sportuješ, když zpíváš, když děláš cokoliv, vždycky ciť, že vedeš ke kázni fyzické vědomí, vitální vědomí, mentální vědomí a psychické vědomí. Prostřednictvím této disciplíny nejen nakonec dorazíš do Cíle Dokonalosti, ale staneš se Cílem samotným.

Správně regulované myšlenky, správně regulované jednání je disciplína. Uvnitř disciplíny je pro tebe, pro tebe, ó hledající, všechno, co mám. Láska, Mír, Světlo a Blaženost v nezměrné míře - to všechno pro tebe udržuji uvnitř disciplíny. Pro tebe je cesta disciplíny, nikdy ne cesta strohého odříkání nebo sebetrýznění.


EA 14. 7. července 1977, 7:15 — Jamaica High School Track, Jamaica (New York)