Strohé odříkání1

„Můj Pane Nejvyšší, slyšel jsem tolik od mnoha lidí o strohém odříkání. Pouč mě. Chtěl bych slyšet od Tebe, z Tvých Rtů, co takové odříkání ve skutečnosti znamená. Je strohé odříkání druh sebetrýznění, nebo je to druh přísné sebekázně?“

Ó hledající, disciplína a strohé odříkání jsou dvě různé věci. Jsou jako severní pól a jižní pól. Tím, že dodržuješ disciplínu, na tebe nebude útočit pokušení. Tím, že dodržuješ disciplínu, přijde k tobě svět blízké budoucnosti se svými dary: se štěstím a klidem v mysli. Tyto dva dary mají zásadní význam. Dokonce i při tom, když dodržuješ disciplínu, dostaneš obrovskou radost a pozdějším efektem disciplíny je také radost a dosažení, opravdové dosažení.

Ale strohé odříkání je sebetrýznění. Mučíš sám sebe a myslíš si, že tebou budu velmi potěšen. Ale tato představa je absurdní. Jsem samotnou Láskou. To, co potřebuješ k tomu, abys mě dosáhl, je také Láska.

Proč chceš jít přes strohé odříkání? Máš tělo, vitálno, mysl a srdce. To jsou členové tvé nejbližší rodiny a ty jsi s nimi. Tím že se smíříš s letargií tvého těla, tím že se smíříš s tvým agresivním vitálnem, tím že se smíříš s tvou pochybovačnou myslí, tím že se smíříš s tvým nečistým srdcem — není to forma sebetrýznění? Máš-li tak rád strohé odříkání, pak musíš vědět, že už nyní používáš nejtěžší druh strohého odříkání tím, že máš trpělivost s tvým nemožným tělem, vitálnem, myslí a srdcem. Nepotřebuješ žádné další odříkání.

Prostě se věnuj disciplíně. Od disciplíny dostaneš mír mysli a v míru mysli mám pro tebe vše: mír, lásku, světlo a blaženost v nezměrné míře. Pokud máš rád strohé odříkání, pak bych chtěl říci, aby ses zřekl potravy nevědomosti. Strohé odříkání není a nemůže být dosažením žádného hledajícího. Disciplína je a musí být vždy, vždy dosažením hledajícího v tobě a v každém. Disciplína je tvým stálým otevřením, stálou vnímavostí k vyššímu světlu. Prostřednictvím disciplíny musíš cítit, že se dovoláváš vyššího světla. Když sportuješ, když zpíváš, když děláš cokoliv, vždycky ciť, že vedeš ke kázni fyzické vědomí, vitální vědomí, mentální vědomí a psychické vědomí. Prostřednictvím této disciplíny nejen nakonec dorazíš do Cíle Dokonalosti, ale staneš se Cílem samotným.

Správně regulované myšlenky, správně regulované jednání je disciplína. V jádru disciplíny je pro tebe, pro tebe, ó hledající, všechno, co mám. Láska, Mír, Světlo a Blaženost v nezměrné míře: to všechno pro tebe udržuji uvnitř disciplíny. Pro tebe je cesta disciplíny, nikdy ne cesta strohého odříkání, nebo umrtvování se.


  1. EA 14. 7. července 1977, 7:15 — Jamaica High School Track, Jamaica (New York)