Moji celoživotní přátelé17

Prostota je mou celoživotní přítelkyní. Má přítelkyně prostota porazila můj strom touhy.

Upřímnost je mou celoživotní přítelkyní. Má přítelkyně upřímnost přeťala řetězec mého provinilého svědomí.

Čistota je mou celoživotní přítelkyní. Má přítelkyně čistota mi potají řekla, že láska je jedinou silou, osvětlující silou, naplňující silou, nejvyšší silou.

Božskost je mou celoživotní přítelkyní. Má přítelkyně Božskost mě učí, jak žít stále uvnitř Zdroje a jak žít pouze pro Zdroj, trvalý Zdroj.

Nesmrtelnost je mou celoživotní přítelkyní. Má přítelkyně Nesmrtelnost mi říká, že zde na zemi je nesmrtelný jedině vnitřní pláč mého srdce a že tam v Nebi je nesmrtelný jedině úsměv mé duše.

Můj Milovaný Nejvyšší je mým celoživotním Přítelem. Můj Přítel, můj Milovaný Nejvyšší, mi říká, že zde na zemi je mou jedinou záchranou Jeho Milost a že tam v Nebi je mým jediným uspokojením Jeho Tvář.

Ó mí přátelé — prostoto, upřímnosti, čistoto, Božskosti, Nesmrtelnosti a Milovaný Nejvyšší — každému z vás nabízím své vlastní Věčné srdce vděčnosti, svůj vlastní Nekonečný zdroj jednoty, svou vlastní Nesmrtelnou blaženost dokonalosti.


EA 17. 8. července 1977, 12:35 — Dag Hammarskjold Auditorium, United Nations (New York)