Představivost1

Představivost, ó představivost! Jak používám svou představivost?

Svou představivost používám k tomu, abych zapomněl na svá minulá selhání.

Svou představivost používám k tomu, abych čelil svým nynějším zkouškám.

Svou představivost používám k tomu, abych uvítal svůj budoucí úsvit.

Svou představivost používám k tomu, abych se dotkl Soucitných Nohou svého Pána.

Svou představivost používám k tomu, abych se zhluboka napil Nektaru Srdce svého Pána.

Svou představivost používám k tomu, abych spatřil Oko Vize svého Pána.

Svou představivost používám k tomu, abych uchopil Ruce Jistoty svého Pána.

Svou představivost používám k tomu, abych se stal přesným prototypem Nebeské Krásy svého Pána.

Svou představivost používám k tomu, abych se spolupodílel na pozemské odpovědnosti svého Pána.

Co je má představivost? Má představivost je předchůdcem stromu mé aspirace.

Co je má aspirace? Má aspirace je stavitelem paláce mé realizace.

Co je má realizace? Má realizace je písní jednoty mne a mého Pána.


  1. EA 16. 8. července 1977, 7:35 — Jamaica High School Track, Jamaica (New York)