Něco nám schází8

Něco nám schází. Co je to? Kapka vděčnosti člověka. Něco máme. Co je to? Nadutá pýcha člověka. Kdo ji potřebuje? Nikdo! Dokonce ani všepohlcující smrt.

Něco nám schází. Co je to? Sloužící ruce člověka. Něco máme. Co je to? Pocit bezcennosti člověka. Kdo jej potřebuje? Nikdo! Dokonce ani ten největší blázen na zemi.

Něco nám schází. Co je to? Strom odpovědnosti člověka. Něco máme. Co je to? Kompromis uspokojení člověka. Kdo jej potřebuje? Nikdo! Dokonce ani svatý, který je samo odpuštění. Svatý je ochotný odpouštět nevědomost, ale kompromis s iluzí nevědomosti nikdy dělat nebude.


EA 58. 17. července 1977, 21:10 — American University, Washington D.C.