Z cesty9

Odcházíte z cesty. Co to znamená? Znamená to, že od této chvíle budete bezmocní, beznadějní a zbyteční? Ne, zdaleka ne. Od této chvíle se stane jen jedna věc, a to je naplnění vaší jednoty s vaším vitálnem a vaším vitálním životem. Vaše vitálno vám naznačilo cestu a vy po té cestě chcete jít. Dříve jste šli podél cesty duše. Tam byla duše vaším přítelem-vůdcem. Nyní je vaším přítelem-vůdcem vaše vitálno.

Když jste šli po cestě vaší duše, dali jste Bohu mnoho slibů, vnitřních slibů. Od této chvíle nebudete mít žádnou povinnost tyto sliby splnit. Bůh vám také dal slavnostní slib, a Jeho slib, že vám zaručí vědomé osvobození ze sítě nevědomosti a vaši absolutní jednotu s Ním, je rovněž stažen. Můžete říci dočasně, můžete říci na dobu neurčitou; záleží na tom, jak dlouho bude trvat vaše přátelství s vaším vitálnem-přítelem-vůdcem.

Nyní jste opustili cestu duše a vstoupili jste na cestu vitálna. Kritizujete-li cestu duše, pokud máte pocit, že není na cestě duše nic užitečného, co stojí za to, a že vstoupit na tuto cestu byla na vaší straně hrozná chyba, pak samozřejmě zůstanete na cestě vitálna neurčitou dobu.

Nyní jste se rozhodli, že cesta vitálna je správná cesta, cesta, na které budete mít úspěch, kde se setkáte s uspokojením. Je-li toto, co cítíte, pak nejenže se mýlíte, ale to skutečné ve vás, duše ve vás, se s takovým absurdním prohlášením nesmíří. Vaše duše se na neurčito stáhne. Ale pokud máte pocit, že cesta duše pro vás byla těžká, namáhavá a obtížná, a pokud jste si jinou cestu vybrali proto, že je to snazší cesta, jednodušší cesta, pak vám vaše duše odpustí a počká na vás s absolutní trpělivostí. Duše necítí, že je třeba vaši bezmocnost a beznaděj podporovat nebo ospravedlňovat; zdaleka ne. Ale soucit duše se bude snášet na vaše slabosti, a duše vám dá během dvou let, pěti let nebo deseti let další šanci. Ale pokud naleznete chybu na úsudku duše, budete-li kritizovat úsilí duše vykonat Boží vůli ve vás a skrze vás, pak od vás na pěkných pár let nebo po celou tuto inkarnaci duše odstoupí. Může se stát, že toto stažení může dokonce trvat několik inkarnací — samozřejmě pokud věříte v reinkarnaci.

Když odcházíte z cesty, je to čas rozloučení mezi vámi a vaší duší. Když jste se sjednotili se svým přítelem vitálnem, vaše duše odstoupí. Když opouštíte cestu, loučíte se. Říkáte duši: „Někdy v daleké budoucnosti se naše cesty sejdou.“ Duše oduševněle říká: „Doufám, že ano.“


EA 59. 18. července 1977, 6:45 — Jamaica High School track, Jamaica (New York)