Neposlušnost je na denním pořádku10

Neposlušnost je na denním pořádku. Bez ohledu na to, co dělám, bez ohledu na to, kolikrát jsem psal o neposlušnosti, bez ohledu na to, kolikrát jsem mluvil o neposlušnosti, zdá se, že neposlušnost žáků nikdy neskončí. Ještě včera jsem mluvil o neposlušnosti, o tom, co se stalo, když Adam a Eva neuposlechli Boha. Později, když jsme byli v autobuse, jsem vás požádal, abyste zpívali. Nebyl tam ani jeden nadšený zpěvák. Dávám vinu na sto procent vedoucímu vaší skupiny. Nemá-li vedoucí potřebnou poslušnost a nadšení, pak je to opravdu bolestivý šok. Nebudu obviňovat nikoho jiného, jdete-li spát nebo nemáte-li zájem. Ale u vedoucího, pokud nemá žádné nadšení nebo povzbuzení k ostatním členům, se pak cítím velmi smutně. A z členů by také měli být dva nebo tři, kteří by přišli a inspirovali vedoucího zpívat. Teď jsem nejvyšší vedoucí. Když říkám: „udělejte něco,“ v případě, že žáci nesouhlasí nebo jdou spát, pak se o ně postarám svým vlastním způsobem. Ale vedoucí, kterého jsem jmenoval, musí být také zodpovědný.

Na jedné straně vás beru tady a tam, kdekoliv. Nedostáváte čas na nacvičování a je mi to líto. Ale na druhou stranu cítím, že tyto věci jsou naprosto nezbytné pro šíření mého světla. Včera přišlo na náš koncert několik lidí. Byli mimořádně vnímaví. V autobuse jste měli spoustu času na nacvičování, ale dělali jste to, co vás těšilo. Neměli jste čas dělat to, co se líbí mně. Na jednu hodinu, nebo tak nějak, jste vstoupili do světa zábavy. To je to, co jste udělali.

Když vám vezmu váš čas a vy nemůžete nacvičovat, kompenzuji to. Ale když vás požádám, abyste zpívali, v té chvíli jste unavení, neochotní, vyčerpaní. Můžete si myslet, že to nic není; Guru to nebude brát vážně. Ale budu brát vážně, i když vás požádám, abyste se jen o kousek posunuli bez jakéhokoliv smyslu nebo důvodu. Pokud to neuděláte, pak je to zaznamenáno na tabulce mého srdce. Nemyslete si, že vás žádám, abyste udělali něco důležitého; nežádám vás, abyste skočili z Empire State Building a ukázali tak světu, že jste poslušní. Udělat něco neobyčejného, abyste ukázali svou poslušnost, je snadné. Ale skutečná poslušnost musí probíhat v každém okamžiku, v každé akci. Požádám-li vás, abyste se posunuli o pár centimetrů, zkuste prosím cítit, že je tato žádost nesmírně důležitá. Je to jako kdybych vás požádal o všechno. Mysl řekne: „To je snadnější než nejsnadnější. Proto, když to neudělám, nevadí.“ Ale pokud nechcete udělat něco velmi snadného, uděláte něco velmi obtížného?

Od této chvíle po vás všech chci, abyste veškeré mé žádosti brali jako božský příkaz. Mám již dost smutných zkušeností. I když vás přátelsky požádám něco udělat v přátelském duchu, musíte to udělat. Od této chvíle, bez ohledu na to, který žák to je, požádám-li vás, udělejte to. V opačném případě si bude vaše neposlušnost ve vnitřním světě kopat svůj vlastní hrob. Od této chvíle, prosím, berte můj požadavek jako božský příkaz, přicházející vědomě od Absolutního Nejvyššího. Jinak budu velmi smutný a rozzlobený. Za včerejší neposlušnost viním vedoucího na sto procent. Nebudu obviňovat ostatní, protože vedoucí je můj zástupce v konkrétní oblasti. Nevím, co s vámi budu dělat v budoucnu, pokud uvidím, jak ve vašem životě panuje nejvyšší neposlušnost. Takže, prosím, prosím, nebuďte mi neposlušní.

Vy nevíte, kdo jsem. Bohužel nebo naštěstí, já vím, kdo jsem. Pokud vím, kým jsem pro vás, pro Boha, pro celý svět, musím se tímto způsobem k vám chovat. Pokud jste připraveni se mnou zpívat a tančit, potom když řeknu: „posaďte se,“ musíte to udělat. Takovýto druh poslušnosti potřebujete.

To platí pro všechny z vás. Prokazuji vám obrovskou lásku, náklonnost, zájem, všechno. Dokonce i vaše hloupá mysl tomu bude někdy věřit. Nedávno jsem hovořil o tom, jak použiji svou Výšku Spravedlnosti, a ne své Světlo Soucitu. V tomto životě vás žádám, abyste dělali nebo nedělali jen jednu nebo dvě věci. Když jsem vás dvakrát, třikrát, čtyřikrát požádal, abyste něco nedělali, pak budu velmi přísný. Dám vám poslední varování, a pokud mě stále neuposlechnete, pak vás požádám opustit centrum. Je pro mě velmi, velmi bolestivé žádat lidi, kteří byli s námi po mnoho let, aby nás opustili. Ale jen z jediného důvodu žádám lidi, aby opustili centrum, a to je neposlušnost. Přijmu nebo toleruji téměř vše, co děláte, kromě neposlušnosti, protože neposlušnost je totéž, jako když se postavíte proti mně. Existují dvě bojující armády. Když mě otevřeně neposlechnete, přecházíte na stranu nepřítele a bojujete proti Nejvyššímu, proti Vůli Nejvyššího.

Prosím, prosím, snažně vás prosím, nikdy mi nebuďte neposlušní, zvláště když je to otázka vašeho emocionálního života a vitálního života, který je vaším okamžitým zničením. Pokud mě neuposlechnete v jiném aspektu života, tehdy vám odpustím, ale když je to emocionální život, žádám vás, abyste to nedělali, zejména na vnější úrovni. Na vnitřní úrovni můžete říci, že jste nedostali zprávu. Ale když jsem vám to řekl na vnější úrovni, pak to později nemůžete popřít.

Takže vám všem říkám: prosím, prosím, nebuďte mi neposlušní. Pokud mě neposlechnete, vzpíráte se proti Vůli Nejvyššího ve mně. Pokud zůstanete mimo Centrum, můžete si užívat potěšení a dělat, co se vám líbí. Ale jestliže je vzpoura uvnitř naší sladké malé rodiny, nebudu schopen to přejít. Požádal jsem dva žáky, aby opustili centrum. Láme mi to srdce, ale já se řídím Vůlí Nejvyššího. Nemám žádné jiné prostředky, jak to s takovými lidmi řešit. Když mě neuposlechnete, můžete být zítra na řadě. Na základě své vlastní jednoty s Nejvyšším musím být s vámi lidmi velmi přísný. Pak tady není otec, není matka, není bratr, není sestra, není syn. Pokud jsem vás požádal, abyste něco udělali, a vy to neuděláte, pak vás zítra stihne stejný druh osudu.

Jeden z mých aspektů s vámi lidmi zpívá a tančí. Jsem vaším stálým přítelem, vaším věčným přítelem. Opět ale platí, že vás můžu požádat, abyste odešli z Centra, z naší sladké rodiny, takže nebudete mít žádný konflikt mezi vaším duchovním životem a vaším vnějším životem. Pokud jsem někomu z vás dal varování, prosím, vezměte to jako poslední varování. Pak, když opět neuposlechnete, víte, jaký bude váš osud. Takže buďte opatrní, buďte opatrní, buďte opatrní. Pokud děláte správné věci, jste naprostý klenot v mém srdci vděčnosti. Ale jestliže mě neposloucháte, vaše neposlušnost vás odvede daleko, daleko, daleko ode mě. Pak budete naprosto ztraceni — naprosto — a moje přítomnost vám bude bohužel ve vašich životech chybět.

6:55
18. července 1977
Jamaica High School Track
Jamaica, New York


EA 60. 18. července 1977, 6:55 — Jamaica High School track, Jamaica (New York)