Teoretická odevzdanost a praktická odevzdanost1

Aspirace, má aspirace, před dávnými, dávnými časy jsi mi řekla, že zvířecí život není dobrý, že je stálým ničením. Uvěřil jsem ti, a proto jsem se vzdal zvířecího života. Potom jsi mi řekla, že lidský život není dobrý, že je samým spoutáním. Uvěřil jsem ti, a proto jsem se vzdal lidského života. Potom jsi mi řekla, že je něco nekonečně vyššího než božský život, a tento život je životem dokonalé jednoty s mým Milovaným Nejvyšším. Uvěřil jsem ti, a proto jsem se stal jedním se svým Milovaným Nejvyšším.

Nyní jsem jedním se svým Milovaným Nejvyšším a navždy zůstanu jedním, neoddělitelně jedním, nepodmíněně jedním s mým Milovaným Nejvyšším. A teď mi, má aspirace, říkáš, že prosté setrvávání uvnitř mého Milovaného Nejvyššího a být s Ním neoddělitelně jedním, nestačí. Musím být praktickým zmocněncem Nejvyššího, musím odhalit a projevit to, co můj Milovaný Nejvyšší má a čím je. Teoretická jednota je marná. Je to praktická jednota s Ním, která se počítá. Tato praktická jednota je stálým a radostným vykonáváním Jeho Vůle.

Má teoretická odevzdanost jednoty říká: „Pane, staň se vůle Tvá.“ Ale jakmile jsem zmítán údery pozemského života, stáhnu svou takzvanou odevzdanou jednotu se svým Milovaným Nejvyšším. Proklínám sám sebe za to, že jsem byl horlivý, abych se s Ním stal jedním. Toto je teoretická odevzdanost jednoty.

Moje praktická odevzdanost jednoty je zcela odlišná. Ve své praktické jednotě zažívám to, co On prožívá ve mně a skrze mne: životní selhání a životní úspěch, životní smutek a životní radost, život v procesu couvání a ústupu a život v procesu stávání se a překonávání se. Všechno přijímám s veselou, oddanou, nepodmíněnou a odevzdanou jednotou. Jestliže mohu vytvořit svou odevzdanou jednotu se svým Milovaným Nejvyšším na fyzické úrovni, praktické úrovni, pak jen tehdy se mohu stát nejen tím, co On má, ale také tím, čím On je. Tím, čím On je, já věčně a opravdu jsem: Věčnou Duší Jednoty a Nekonečným Cílem Jednoty.

Mé sladké děti, někteří z vás jste se odevzdali teoreticky. Ale na praktické úrovni se neodevzdal nikdo, nikdo, nikdo. A mnoho z vás tady se neodevzdalo ani na teoretické úrovni. Takže jak vám mohu pomoci? Ti, kteří jste si nevytvořili teoretickou odevzdanost, laskavě ji ode dneška začněte provádět. A ti, kteří máte teoretickou odevzdanost, se zkuste ode dneška stát prakticky odevzdaným žákem Nejvyššího. Jste-li nyní na teoretické úrovni, pokuste se dostat na praktickou úroveň, a ty, kteří nemají ani teoretickou odevzdanost, prosím, aby přešli na úroveň teoretické jednoty s Nejvyšším.


  1. EA 6. 3. července 1977, 8:37 — Jamaica High School Track, Jamaica (New York)