Být božsky velký13

Být božsky velký znamená sloužit. Být nanejvýš dobrý znamená milovat. Být věčně dokonalý znamená bezesně vnitřně plakat. Být uspokojen Božím vlastním Způsobem znamená stát se vědomě a trvale srdcem zaplaveným vděčností.

To lidské ve mně si přeje velikost. To božské ve mně dychtí po dobrotě. Aspirující a stoupající Bůh ve mně touží po dokonalosti. Milující a projevující se Bůh ve mně pláče po uspokojení.

Přeji si stát se nanejvýš důvěrným a celoživotním přítelem velikosti, dobroty, dokonalosti a uspokojení, protože jejich prostřednictvím se můj Milovaný Nejvyšší bude usmívat svým věčným Úsměvem a bude tančit svůj nesmrtelný Tanec ve mně a pro mě. Kéž naše přátelství potěší nejen to lidské a to božské v nás, ale kéž také potěší a naplní našeho Milovaného Nejvyššího hluboko uvnitř nás.


EA 63. 18. července 1977, 12:35 — Sri Chinmoy Centre, Jamaica (New York)