Chceš-li být velký14

Chceš-li být velký, pak se horlivě uč všemu — všemu ve všem a všemu ze všeho.

Chceš-li být dobrý, pak se horlivě odnaučuj věci, které ses naučil ve světě touhy, a dychtivě se uč všemu ve světě aspirace.

Chceš-li být pouze ve světě realizace, a ne ve světě touhy nebo aspirace, pak se nemusíš nic učit ani odnaučovat. Musíš se pouze stát tím, čím se chceš stát. Jak se můžeš stát tím, čím se chceš stát? Může se ti to podařit, jenom když budeš cítit, že ty sám ze sebe nikdy nemůžeš vytvořit to, čím se chceš stát. Žádná lidská síla to nemůže dokázat. Jedině díky Milosti, která přichází shůry, dokážeš udělat to, co chceš udělat, a stát se tím, čím se chceš stát.

Jak získáš tuto Milost? Tuto Milost získáš, budeš-li neustále ronit milující slzy vděčnosti k Nejvyššímu za to, co pro tebe ze své nekonečné Štědrosti udělal a také za to, co pro tebe ze své nekonečné Štědrosti neudělal. Bůh ti ze své nekonečné Štědrosti dal mnoho věcí, aby to božské v tobě mohlo být šťastné. Zároveň ti také pro tvé vlastní dobro mnoho věcí nedal. Za to, co ti dal, i za to, co ti nedal, si musíš vytvořit pocit neustálé vděčnosti. Uvnitř této vděčnosti Jej určitě spatříš, pocítíš a staneš se s Ním jedním v Jeho celistvém Životě Božskosti.


EA 64. 18. července 1977, 12:40 — Sri Chinmoy Centre, Jamaica (New York)