V lidském světě16

V lidském světě existují tři věci, které přetrvávají navěky. Jsou to strach, úzkost a pochybovačná a podezřívavá mysl. Chce-li aspirant vstoupit do božského světa, tato tři lidská omezení musejí být nakonec překonána.

V božském světě existují tři věci, které nepochybně přetrvávají navěky. Jsou to víra, odvaha a láska. Má-li aspirant tyto tři věci, nepotřebuje nic jiného.

Strach, úzkost a pochybnost — ty jsou nesmrtelné záporným, zničujícím způsobem, zatímco víra, odvaha a láska představují nebo ztělesňují nesmrtelnost kladným způsobem. To lidské v nás jednoho dne překoná samo sebe a přijme to božské v nás se vší jeho vírou, odvahou a láskou.


EA 66. 18. července 1977, 19:00 — na cestě do Connecticut Sri Chinmoy Centra