Žít ve světě touhy19

Žít ve světě touhy znamená žít jako na trní. Jak dlouho se dá žít jako na trní, kde svrchovaně vládne úzkost, žárlivost, obava, napětí, strach a pochyby? Ve světě touhy se — v nejvyšší tajnosti — navzájem zabíjí jed jednotlivce a jed světa. Svět je zabíjen jedem jednotlivce a jednotlivec je zabíjen jedem světa. Tento jed vzniká ze žárlivosti, pochyb a podezřívání.

Žít jako na trní znamená zapomenout na svůj Zdroj, který je zároveň Zdrojem Světla a Blaženosti. Žít jako na trní znamená vědomě se přátelit se záporným, zničujícím světem, světem pokušení, kde bezuzdně řádí obavy, úzkost, strach a pochyby.

Jediným způsobem, jak přestat žít jako na trní, je cítit, že jsme stvořením Boha. Stvořitel nemůže stvoření nikdy zanedbávat. Jako obyčejné lidské bytosti nezničíme ani malý obrázek, který jsme namalovali. Jak by tedy mohl Bůh Stvořitel, jehož stvoření není ničím jiným než obrazem Jeho vlastní Existence Skutečnosti, zničit svět? Každý člověk musí cítit, že bylo potřebou Nejvyššího, aby jej stvořil, že je potřebou Nejvyššího, aby jej udržoval, a že je také potřebou Nejvyššího, aby jej božským způsobem naplnil.

Pokud cítíš, že je tvou vlastní povinností, tvou jedinou povinností zahodit své osobní potřeby a stát se jedním s božskou Potřebou svého Milovaného Nejvyššího, můžeš místo jako na trní žít v samém srdci božské Pýchy Pána. Tvé vlastní potřeby jsou spoutané touhou, a když jsou naplněny, zničení se už rýsuje na obzoru. Chceš-li tedy najít své skutečné uspokojení, najdi je na tom pravém místě — ve Výšce Božího Soucitu. To je jediné místo, kde můžeš objevit své právo na uspokojení.

Jdeš po cestě duchovnosti. Tvé srdce je samou aspirací. V životě aspirace se připravuješ na život úplného odevzdání. Neodevzdáš pouze svůj život aspirace a život zasvěcení, ale se stejnou radostí, láskou, důvěrou a jistotou odevzdáš také svůj život touhy, svůj život nevědomosti. Jedině pak pro tebe nebude nutné, aby ses před Bohem schovával, ani aby ses před Ním pokoušel schovávat své myšlenky. Ty a celé tvé bytí musí neustále přebývat v Nejvyšším. To je jediný způsob, jak se můžeš stát zcela dokonalým a neoddělitelně jedním se Světlem Vize Věčnosti a s Blažeností Projevení Nekonečnosti.


EA 69. 18. července 1977, 19:15 — na cestě do Connecticut Sri Chinmoy Centra