Smysl lidského života24

Smyslem zvířecího života je hledání individuality a oddělenosti. Smyslem lidského života je hledání jednoty namísto pocitu oddělenosti. Smyslem božského života je hledání dokonalosti — dokonalosti ve vnitřním světě, dokonalosti ve vnějším světě, dokonalosti v celém Božím stvoření. Smyslem Života Nejvyššího je hledání uspokojení, uspokojení, které sytí skutečnost těla Jeho stvoření a skutečnost duše Jeho vždy přesahující Vize.

Zvířecí život je vždy ničivý. Lidský život je vždy pochybovačný. Božský život je vždy oduševnělý. Život Nejvyššího je vždy plodný.

Zvířecí život mi říká, že všechno získám bojem. Lidský život mi říká, že všechno mohu získat, když se stanu chytrým. Božský život mi říká, že když dám všechno, stanu se vším, čím se stát chci, a navíc potěším Boha Jeho vlastním Způsobem. Život Nejvyššího mi říká, že šířením jednoty se nejen stanu vším, ale budu také schopen nabídnout své stanutí se vším jako dar aspirujícímu lidstvu.


EA 74. 18. července 1977, 19:40 — na cestě do Connecticut Sri Chinmoy Centra