Má touho9

Touho, má touho, má celoživotní přítelkyně, jsem stále s tebou. Protože tě nazývám svou přítelkyní, svou celoživotní přítelkyní, mohu tě požádat o laskavost? Je to jednoduchá prosba. Jsem si jist, že jí dokážeš vyhovět, budeš-li chtít. Toto je má oduševnělá a bezdechá prosba: dovolíš mi zůstat třikrát za den o samotě? Pokaždé budu potřebovat jen tři vteřiny. To znamená, že pouhých devět vteřin z celého dne si přeji být sám, bez tebe.

Brzy ráno, v pět hodin, si přeji nabízet tři vteřiny oduševnělé poselství svému Milovanému Nejvyššímu. Toto poselství zní: „Ó můj Milovaný Nejvyšší, miluji Tebe a nikoho jiného. Miluji Tebe a nikoho jiného. Miluji Tebe a nikoho jiného.“

Ve dvanáct hodin, v poledne, si přeji nabídnout třikrát svému Milovanému Nejvyššímu další oduševnělé poselství: „Ó můj Milovaný Nejvyšší, potřebuji Tebe a nikoho jiného. Potřebuji Tebe a nikoho jiného. Potřebuji Tebe a nikoho jiného.“

V sedm hodin, když se snáší večer, si přeji nabídnout svému Milovanému Nejvyššímu své třetí oduševnělé poselství: „Ó můj Milovaný Nejvyšší, patřím Tobě a nikomu jinému. Patřím Tobě a nikomu jinému. Patřím Tobě a nikomu jinému.“

Jen devět vteřin za den si od tebe přeji mít, ó má celoživotní přítelkyně, ó má touho. Když mi prokážeš tuto laskavost, přijde čas, kdy ti na oplátku dám něco, co sis nikdy nepředstavovala a nikdy nezasloužila. Dám ti to, co získám: nezměrnou radost svého srdce pro tvé nasycení, nezměrné světlo své duše pro tvé probuzení a věčnou, nekonečnou a nesmrtelnou Krásu svého Boha pro tvé osvícení.

Ó má přítelkyně touho, má celoživotní přítelkyně, pouhých devět vteřin za den si přeji být zcela sám. Když vyplníš mou prosbu, dám ti věci, které bys jinak nikdy nebyla schopna získat ani v této inkarnaci, ani v žádné jiné inkarnaci. Proto, má přítelkyně touho, jen vyhov mé prosbě: tři vteřiny, tři vteřiny, tři vteřiny — devět vteřin za den mi dovol být sám se sebou, v sobě a pro sebe. S tím Skutečným v sobě, v tom Skutečném v sobě a pro to Skutečné v sobě si přeji strávit devět vteřin denně.


EA 9. 4. července 1977, 20:05 — neformální posezení v domě X, Jamaica (New York)