Zkratka, kratší zkratka, nejkratší zkratka10

„Můj sladký Pane Nejvyšší, jsem vážně unaven touto dlouhou cestou. Cesta, která nás odděluje, je velmi dlouhá. Prosím, prosím, ukaž mi zkratku. Budu ti navěky vděčný, když mi ukážeš zkratku, jak Tě dosáhnout.“

„Můj synu, překvapuje Mne, když slyším, že toužíš po zkratce, protože jsem si myslel, že Mne jednoho dne požádáš o tu nejkratší zkratku. Jsi připraven být spokojen s pouhou zkratkou, ale já ti dám zkratku, a navíc ti řeknu o kratší zkratce a o nejkratší zkratce pro případ, že bys je v blízké budoucnosti potřeboval.

Zkratkou je víra; musíš ve Mne věřit. Musíš ve Mne věřit neustále. Jenom si opakuj: ,Věřím v Boha, věřím v Boha.' To je nepochybně výborná zkratka.

Kratší zkratkou je opakovat si: ,Můj Pán Nejvyšší mě miluje nekonečně více, než já miluji sám sebe. Můj Pán Nejvyšší mě miluje nekonečně více, než já miluji sám sebe.' Jak je to možné? Je to možné proto, že ty — když vidíš své hojné nedostatky — začneš být zklamaný a chceš zničit sám sebe. Já tě však vidím jako část své vlastní Skutečnosti; proto nejsem zklamaný. Jsem připraven pokračovat s nekonečnou Trpělivostí a tato Trpělivost je nepochybně tvou spásou. Můžeš tedy vidět, že tě miluji nekonečně více, než ty miluješ sám sebe.

Tou nejkratší zkratkou je toto: musíš si říkat, že Mě bez dechu potřebuješ. Pokud jde o Mě, řeknu ti, že Já neomylně potřebuji tebe. Ty bez dechu potřebuješ Mě a Já potřebuji neomylně tebe. To musí být tvou neustálou, upřímnou modlitbou.

Jestliže si dokážeš opakovat, že ve Mne věříš, je to zkratka. Jestliže můžeš říci, že tě miluji nekonečně více, než ty miluješ sám sebe, je to kratší zkratka. A tou nejkratší zkratkou je cítit, že ty bez dechu potřebuješ Mě a že Já neomylně potřebuji tebe. Když to všechno dokážeš, pak ti zkratka, kratší zkratka i nejkratší zkratka budou všechny otevřeny.

Také pro Mne existuje zkratka, kratší zkratka a nejkratší zkratka, abych tě dosáhl. Zkratkou je to, když si řeknu, že v tobě objevím svůj nejdokonalejší nástroj. Kratší zkratkou je to, když si řeknu, že tě vždy nepodmíněně miluji bez ohledu na to, co děláš, bez ohledu na to, co si o Mně myslíš, bez ohledu na to, co Mi říkáš, bez ohledu na to, co se ti děje, bez ohledu na to, co chceš udělat se svou životní vizí a se svou životní skutečností. A nejkratší zkratkou je to, když v tobě vidím svou Duši Věčnosti a uchovávám pro tebe svůj Cíl Nekonečnosti.“


EA 10. 5. července 1977, 8:10 — Jamaica High School Track, Jamaica (New York)