Náhradníci1

My nahrazujeme poměrně často, ale Bůh žádnou náhradu nepotřebuje. Hrajeme-li nějakou hru a člen našeho týmu je zraněn, okamžitě seženeme náhradníka. Pro cokoliv, co na zemi děláme, můžeme mít náhradníka, je-li to nutné. Bůh však náhradníka nepotřebuje. Ve svém Týmu náhradníka nikdy nechce. Proč? Proč?

Bůh chce, abys byl v Jeho Týmu a zastával zvláštní místo. Chce, abys v Jeho Kosmické Hře byl na určitém místě, abys dělal určitou věc. Můžeš říci, že jsi dnes nemocný, že dnes nemáš veselou náladu, že jsi dnes psychicky rozladěn, že tě dnes ovládá letargie. Můžeš mít milióny důvodů, proč si chceš odpočinout a mít za sebe náhradníka.

Bůh však řekne: „Chceš mít náhradníka, copak sis ale nevšiml, že každému bylo přiděleno nějaké místo? Chci, abys v Mé Kosmické Hře hrál zvláštní roli. Když Mi nabídneš náhradníka, tento náhradník bude chybět na svém místě. On má hrát svou vlastní část. Mohu tě požádat, abys v kosmickém fotbale hrál středového útočníka, a tvého přítele mohu požádat, aby hrál na pravém křídle. Budeš-li chtít, aby tě někdo jiný nahradil jenom proto, že nemáš dobrou náladu, jenom proto, že jsi rozladěn, jenom proto, že se na Mne zlobíš, jenom proto, že s tebou něco není v pořádku, nemyslíš, že ten určitý člověk bude chybět na svém vlastním místě? Bude-li hrát tvou úlohu, nebude moci hrát svou vlastní. Když za sebe neustále posíláš náhradníka, když chce celý svět posílat náhradníky, kdo potom bude hrát všechny role? Jak mohou být obsazena všechna místa, která v Mém stvoření obsazena být mají?

Ve svém kosmickém Týmu za tebe nikdy náhradníka nevezmu. Ty musíš hrát svou úlohu, on musí hrát svou. Když ho odvedu, aby hrál tvou úlohu, ta jeho zůstane neobsazená. Ne, každý musí hrát svou vlastní úlohu; jedině tehdy můžeme bojovat proti nevědomosti. Je-li každý na svém pravém místě, hraje-li každý neúnavně, oduševněle a nepodmíněně, aby Mne potěšil, jedině tehdy mohu bojovat proti nevědomosti. Jedině tehdy zvítězíme v přetahované mezi nebožským a božským, mezi temnotou nevědomosti a světlem moudrosti. Nikdy nepřijmu náhradníka. Přijmout náhradníka znamená oslabit tým. Kdo vyplní místo, které zůstane volné, když přemístíme určitého hráče?“

V Božím Týmu žádní náhradníci být nemohou. Ty hraj svou roli, on ať hraje svou roli a já ať hraji svou roli. Jedině tehdy musí náš Nejvyšší Kormidelník, náš Nejvyšší Kapitán, dosáhnout vítězství. A pro koho je toto vítězství? Nejenom pro Něj, ale také pro nás všechny; jsme totiž jedním, věčně jedním. Otec a děti jsou věčně jedním, Matka a děti jsou věčně jedním. V Kosmické Hře Boha proto nemohou být žádní náhradníci.


  1. EA 94. 20. července 1977, 13:00 — Sri Chinmoy Centre, Jamaica (New York)