Nyní20

Vždy jsme ochotni říct, že není příliš pozdě na to, abychom něco udělali, ale říkáme vůbec někdy, že je příliš brzy na to něco udělat? Není příliš brzy na to dělat něco v životě. Není příliš brzy, abychom se modlili v časných ranních hodinách. Není příliš brzy, abychom realizovali Boha. Není příliš brzy, abychom odhalili Boha. Není příliš brzy, abychom projevili Boha. Čím dříve realizujeme Boha, čím dříve odhalíme Boha, tím dříve budeme projevovat Boha, tím dříve začneme s novým začátkem, jehož cílem je vyšší, více osvěcující, více naplňující cíl.

V duchovním životě není žádná taková věc jako brzy. Tento okamžik, věčné Nyní, je jediným spasitelem, jediným osvoboditelem, jediným naplnitelem. Vstávat brzy ráno ve tři hodiny k meditaci je obtížný úkol. Ale když říkáte, že to je příliš brzy, pak chci říct, že se mýlíte. Mýlíte se, protože o tom, čemu říkáte brzy nebo pozdě, rozhoduje vaše mysl. Je to objev vaší mysli, že ve tři hodiny je brzy, v šest hodin je pozdě. Je to mysl, která vám řekne ve tři hodiny je příliš brzy, v osm hodin je příliš pozdě.

Vydáte-li se za mysl, není tam žádná taková věc jako časná hodina nebo pozdní hodina. K dispozici je pouze jediná hodina a tou je Boží Hodina. A kde je Boží Hodina? Je uvnitř Nyní. Co je Nyní? Nyní je Bůh Příprava, Bůh Aspirace, Bůh Evoluce a Bůh stále-přesahující Dokonalost.


EA 95. 20. července 1977, 13:15 — Sri Chinmoy Centre, Jamaica (New York)