Nyní1

Vždy jsme ochotni říct, že není příliš pozdě na to, abychom něco udělali, ale říkáme vůbec někdy, že je příliš brzy na to něco udělat? Není příliš brzy na to dělat něco v životě. Není příliš brzy, abychom se modlili v časných ranních hodinách. Není příliš brzy na to uvědomit si Boha. Není příliš brzy odhalit Boha. Není příliš brzy projevovat Boha. Čím dříve si uvědomíme Boha, čím dříve odhalíme Boha, tím dříve budeme projevovat Boha, tím dříve začneme s novým začátkem, jehož cílem je vyšší, více osvěcující, více naplňující cíl.

V duchovním životě není žádná taková věc jako brzy. Tento okamžik, věčné Nyní, je jediným spasitelem, jediným osvoboditelem, jediným naplnitelem. Vstávat brzy ráno ve tři hodiny k meditaci je obtížný úkol. Ale když říkáte, že to je příliš brzy, pak chci říct, že se mýlíte. Mýlíte se, protože o tom, čemu říkáte brzy nebo pozdě, rozhoduje vaše mysl. Je to objev vaší mysli, že ve tři hodiny je brzy, v šest hodin je pozdě. Je to mysl, která vám řekne ve tři hodiny je příliš brzy, v osm hodin je příliš pozdě.

Vydáte-li se za mysl, není tam žádná taková věc jako časná hodina nebo pozdní hodina. K dispozici je pouze jediná hodina a tou je Boží Hodina. A kde je Boží Hodina? Je uvnitř Nyní. Co je Nyní? Nyní je Bůh Příprava, Bůh Aspirace, Bůh Evoluce a Bůh stále-přesahující Dokonalost.


  1. EA 95. 20. července 1977, 13:15 — Sri Chinmoy Centre, Jamaica (New York)

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Everest aspirace, část 4.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2003.

Toto je 355th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Everest aspirace, část 4, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »