Je pravda, že každý člověk má anděla strážného?

Sri Chinmoy: Ano. Je to naprostá pravda. Na Západě říkáte této ochranné bytosti anděl strážný, kdežto v Indii ji nazýváme rodinným božstvem nebo božstvem individuální duše. Ochranným strážcem může být jedno božstvo nebo mnoho božstev. Obvykle je ale jeden člověk, kromě Boha, spojen jen s jedním božstvem. Bůh je všeobjímající Ochranou pro všechny, je mnohem výše než jakýkoli anděl strážný a daleko je přesahuje. Každá jednotlivá duše však obvykle bude mít anděla strážného. A jsou některé duše, které má Bůh, dá se říci, velmi rád – ty mají více než jednoho anděla strážného. Tito strážní andělé se ze všech sil snaží ochraňovat duši člověka.

Tato božstva nebo andělé strážní se také snaží osvítit vědomí lidské bytosti. Nicméně nemají všemohoucí sílu. Proto se může stát, že se andělovi nemusí podařit lidskou bytost ochránit nebo zachránit, přestože se o to usilovně snaží. Anděl má ale značnou sílu, vydatnou sílu, a velice často můžeme spatřit zázračné úspěchy anděla nebo andělů.

Jedině Vůle Nejvyššího, Síla Nejvyššího nás dokáže vždy ochránit bez ohledu na to, v jakém nebezpečí se nacházíme. Co víc, Ochrana Nejvyššího je na rozdíl od jakékoli jiné ochrany vždy bezvýhradná. Avšak je naprostá pravda, že pro naši důvěrnou, osobní péči a ochranu má každá lidská bytost alespoň jednoho anděla strážného, který má s daným člověkem zvláštní spojení a zdržuje se v jeho blízkosti, aby ho ochraňoval a vedl.