Může Guru pomáhat aspirantovi i poté, co Guru opustil tělo?

/Sri Chinmoy Je-li Mistr realizovaný, pak může a musí. Řekněme, že dnes zemřu. Všem žákům, kteří mě přijali za svého Mistra, opravdově a oddaně — a sem nepatří moji stoupenci, obdivovatelé a přátelé, ale jen moji praví žáci — budu sloužit a budu se o ně starat. Jsem k nim připoutaný. Jsem vědomým otrokem všech svých žáků. Budu jim muset být k službám bez ohledu na to, kam půjdu. Kamkoliv odejdu poté, co opustím pozemskou úroveň, budu muset být uvnitř svých žáků. To se děje vždy, jestliže je Guru plně realizovaná duše.

Guruové jsou jako učitelé ve škole. Zemře-li obyčejný Guru, nebude schopen si s vámi udržet jakékoliv vnitřní spojení. Ve skutečnosti i když je v těle, nemá s žáky velké vnitřní spojení. Jste-li na ostrově a obyčejný Guru je na pevnině, nedokáže o vás vnitřně vědět. Dokonce pokud jste v jedné místnosti a on je v jiné, nedokáže si udržet vnitřní spojení. A když opustí tělo, bude pro něj prostě nemožné mít s vámi i to nejmenší možné spojení.

Je-li Mistr realizovaná duše, snadno si se svými žáky může udržet vnitřní spojení. Může to udělat, protože jim slavnostně a oduševněle slíbil, že je dovede k Bohu. Mistr se vrátil do Nebe a jeho žáci jsou stále na zemi. Přesto musí Mistr splnit svůj slib.

Jsou Guruové, kteří jsou velmi upřímní a zasvěcení, přitom ale nejsou plně realizovaní. To, co někdy dělají, je toto: když opustí tělo, cítí, že jejich žáci, kteří jsou ještě na zemi, potřebují určitou pomoc ve svém hledání realizace Boha. Jestliže Guru nežárlí (člověk, který skutečně realizoval Boha, nežárlí), přijde ve snu ke svým žákům a řekne: „Jděte k tomuto Guruovi a staňte se jeho žáky. Sehrál jsem svou úlohu. Potřebujete ale další pomoc a já vím, že ten a ten je upřímný. Pomůže vám s vaší realizací Boha.“ Nepoctivý a sobecký Guru by řekl: „Počkej, můj synu, než se vrátím na zem. Poznám tě a ty poznáš mě. Nechoď k žádnému jinému Guruovi. Zůstaň sám.“

Jak jsem již řekl, jsou Guruové, kteří potom, co opustí tělo, řeknou svým žákům, aby šli k jinému Guruovi, který je ještě na zemi a dokáže je učit, jak mohou realizovat Boha. Toto jsou nepochybně ušlechtilí a moudří Guruové.

V New Yorku mám šest nebo sedm žáků, které požádal jejich vlastní Guru, aby ke mně přišli. A oni přišli. Nejprve ve mně spatřili svého vlastního Mistra, který opustil své tělo před třemi roky. Opravdu nesobečtí Guruové nechají druhé, aby pokračovali za ně.

Jestliže vám ale původní Guru dal slib, pak potom co opustí zemi, ať již bude kdekoliv po opuštění země, musí být s vámi a uvnitř vás, aby vám pomohl, i kdybyste zůstali na zemi dalších čtyřicet nebo padesát let. V takovém případě je to podobné, jako když máte dva pokoje. Tady je jeden pokoj — život, a tam je druhý pokoj — smrt. Obyčejní lidé nemohou otevřít dveře mezi těmito pokoji. Když Guru otevře dveře, vidí vás, a když jde nazpět do svého pokoje, má stálý přístup k těmto dveřím. A tak když dal Guru jednou slib, musí ho dodržet. Nemůže vás opustit, dokud vám nedal plnou realizaci a nepřivedl vás k Bohu.