Zajímalo by mě, proč jsem tolikrát viděla, že když se někdo začne intenzivně věnovat cvičením duchovního nebo vnitřního života, objeví se tolik problémů, které mnohokrát aspiranta odradí od jeho cvičení.

Sri Chinmoy: Chceš se věnovat duchovnímu životu, chceš vidět Boha, uvědomit si Boha, stát se Bohem. Chceš dosáhnout to nejvyšší, to nejmocnější, to, co tě na zemi naplňuje úplně nejvíc. Aby se to stalo, musíš za to také zaplatit. První věc je tato: jsme-li k sobě upřímní, budeme vědět, že to není Bůh, kdo nás zkouší. Bůh nikdy upřímné hledající nezkouší. Toto nikdy nedělá. Ví, jaké schopnosti Jeho dcera má a nepotřebuje ji zkoušet. Co se ale ve skutečnosti stane, je toto: mezi hledajícím a jeho cílem je mnoho překážek. Když se hledající upřímně modlí k Bohu, aby Jej uviděl a realizoval, velmi často se stává, že ze samotné Boží Milosti může často narazit na překážky, se kterými by se nesetkal a neprocházel jimi během celého svého života, nebo dokonce ani ve svých některých budoucích inkarnacích.

Než jste přijali duchovní život, měli jste stovky potíží. Za běžných okolností by k vám přicházely jedna po druhé. Avšak když přijmete duchovní život, vnitřní život, Bůh je k vám nanejvýš milostivý a staví před vás všechny tyto obtíže najednou. Zároveň vás skrápí svou zvláštní Milostí, abyste všechny potíže dokázali překonat dříve. A co se ve skutečnosti děje s našimi omezeními, nedokonalostmi a nevědomostí? Jsou to lvi a tygři uvnitř nás, které jsme krmili. Těmito tygry a lvy jsou naše žádosti, naše potřeby, které jsme neustále sytili. S Boží Milostí se rozplynou.